Tác giả: Lê Ngọc Tú

Việc cùng lúc tổ chức 3 sự kiện lớn một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh của Golfgroup

GolfGroup lần đầu tiên tổ chức giải đấu Golf hoàng tráng tại sân Golf Chí Linh

Cùng với Event Launching Kenichi Victory.G tại sân golf Chí Linh – Hải Dương, Golfgroup đã tổ chức giải đấu...