Bình luận
Gửi ảnh Gửi
2 Bình luận
 • T
  Thái
  Cây này mới hay cũ đấy AD?
  Trả lời 18 tháng trước
 • T
  Tap
  Mình muốn mua gậy này thì làm sao?
  Trả lời 18 tháng trước
2 10 1